.: 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun


7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2023-03-14
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Sayı : E-34221550-045.03-2749 Tarih: 13.03.2023
Konu : Yapılandırma hk.
TÜM ODA VE BORSALARA

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun 12.03.2023 tarihli Resmi gazetede yayımlanmıştır. Kanun içeriğine ilişkin açıklamalar aşağıda yer
almaktadır:
1. KAPSAM
Kanun'un 10 uncu maddesinin 11 inci fıkrası uyarınca 31/12/2022 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi
gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan;
a) Üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti borç
asılları,
b) Oda ve borsaların Birliğimize olan aidat borç asılları,
c) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarının tamamı,
Kanun kapsamında yapılandırmaya tabi tutulabilecektir.
Bu çerçevede üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Birliğimize olan 2022 yılı ve öncesi dönemlere
ait aidat ödemeleri yapılandırma kapsamındadır.
2.VERGİ MÜKELLEFİYETİ SİLİNEN ÜYELER
Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona
erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de yukarıda belirtilen çerçevede yapılandırma başvurusunda
bulunulması mümkündür. Öte yandan vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, Kanunun yayımlandığı
tarihe kadar olan (12.03.2023) ve tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer'i borçlarının
tamamının tahsilinden vazgeçilir.
3. BORÇ SİLİNMESİ ve ÖDEME
Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların
tahsilinden vazgeçilir. Bununla birlikte yapılandırma kapsamında olan ve Kanunun yayımı tarihinden önce
kısmen veya tamamen ödenmiş olan borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i
alacakların da tahsilinden vazgeçilir.
Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini Kanunun
yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30/06/2023), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte (son taksit tarihi 28.02.2024) ödemesi gerekmektedir. Azami dokuz taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye başvurusunda belli edecektir. Üye tarafından
belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir. Üyeler, toplam anapara borç
tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.

Üyeler, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31/05/2023) başvuruda
bulunacaklardır. Başvuru fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 01/04/2023 tarihinden
itibaren"https://ebelge.tobb.org.tr" adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi (https://www.turkiye.gov.tr/tobb-tobb-odaborsa-uye-bilgi-sistemi-4865) linki kullanılarak yapılabilecektir.
Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir
Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken ilk taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden
fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya süresinde ödenmeye ya da eksik ödenen herhangi bir taksitin vade
sonuna kadar ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır. Bu durumda, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.
4. MUHASEBE İŞLEMLERİ
Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen
ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
fer'i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu ana kadar yapılan tahsilatlar Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde belirtilen sıralamaya göre borçtan düşülür ve kalan kısma 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye
devam edilir.
5. UYUŞMAZLIK KONUSU ALACAKLAR
Yapılandırmadan faydalanacak kişilerin, yapılandırmaya konu borçlarına dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu
edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış
alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar
ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.
6. BİRLİK AİDATLARI
Birliğe aidat borcu olan oda ve borsaların, yapılandırma taleplerini ilgili dönem ve taksit sayısını içerir
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter tarafından imzalı bir dilekçe ile 31.05.2023 tarihine kadar
iletmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla.

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

 

 


Bu haber 437 defa okunmuştur.
 .:Bu Haberin Resimleri
           
 .:Bu Habere Ait Dosyalar
7440 YAPILANDIRMA
Untitled Document
 
 .: En Son Eklenen 20 Haber
Çarşamba OSB ve TEKSTİLKENT'teki yatırımcı firmalar ile bir araya gelindi.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası olarak Oda Aidatlarının; • Gecikme Faizlerini siliyor, • 9 Taksit İle Ödeme İmkanı sunuyoruz.
“Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı”
Anneler Günü kutlu olsun.
TSE Kalite Yönetim Sistemi Gözetim Denetimi Başarı İle Tamamlandı.
10-16 Mayıs Engeliler Haftası
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun.
Samsun Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Adayından Ziyaret
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz.
T.C. Çarşamba Kaymakamlığı Bayramlaşma Programı
Ramazan Bayramı Tebrik Mesajı
İyi parti Samsun Milletvekili Adayından Ziyaret
Kadir Gecemiz Mübarek Olsun.
CHP Samsun Milletvekili Adayından Ziyaret
Atatürk’lü Arma Süper Lig’de 🏆
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'na Ziyaret
Türk Polis Teşkilatı’mızın 178. kuruluş yıl dönümü
#ElverinEvyapalım
2 Nisan Otizm Farkındalık Günü
Coğrafi İşaretli Çarşamba Kıvratması İçin Denetimler Gerçekleşti.
Çarşamba Gençler Gücü Spor Kulübü Yöneticileri'nden Ziyaret
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde Ak Parti Samsun Millet Vekili Aday Adayı Mustafa Özcan'dan Ziyaret
Ramazan Ayımız Mübarek Olsun.
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Sonkaya’ya Ziyaret
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü
18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Ziyareti
Bafra Ticaret Borsası Başkanı Tarık EROL ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyareti
7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
İstiklal Marşı'nın Kabulü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki Emekçi Kadın Çalışma arkadaşlarımızın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlandı.
Çarşamba Kıvratması için Coğrafi İşaret Sözleşmesine Davet
Berat Kandilimiz Mübarek Olsun.
Türk Patent ve Marka Kurumu Tescilli Yöresel Ürün Çarşamba Kıvratması
Muhasebeciler Haftası Kutlu Olsun
Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi Cami İnşaatı Başladı.
Çarşamba Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar devam ediyor.
MESLEKİ BECERİ SEFERBERLİĞİ
Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun.
İŞ DÜNYASI KONUT SEFERBERLİĞİ
Başımız Sağ Olsun
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ – DEPREM FELAKETİ YARDIM HESAPLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ – DEPREM FELAKETİ YARDIM HESAPLARI
Geçmiş Olsun Türkiye Gün Birlik Olma Günüdür.
Geçmiş Olsun Türkiye / Gün Birlik Olma Günüdür.
Geçmiş Olsun Türkiye
İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek Programı"
Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun.
 
 

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL