CARSAMBA TSO

CARSAMBA TICARET VE SANAYI ODASI EKONOMIK RAPORLAR

iktisadirapor2019.pdf

CARSAMBA TICARET VE SANAYI ODASI FAALIYET RAPORLARI

faaliyetraporu2019.pdf

CARSAMBA TICARET VE SANAYI ODASI DIGER RAPORLAR

2016-2020-Girisimcilik-Raporu.pdf

NEET-Sanayici_Kumelenme_Baslangic_Raporu-1.pdf

Carsamba_Tekstilkent_Kumelenme_Raporu-2.pdf

Covid-19-surec_raporu.pdf

Carsamba_OSB-1.pdf

Seker_fabrikasi_raporu.pdf