.: Eğitim Programı Bilgilendirmesi (TS EN ISO 50001: 2018 Enerji yönetim sistemleri)

2022-09-13
T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Türk Standardları Enstitüsü
Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü
Sayı : E-82596037-770-245124
Konu : Eğitim Programı Bilgilendirmesi
07.09.2022
SAYIN YETKİLİ;

Bilindiği üzere. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin
Artırılmasına Dair Yönetmelikte yapılan 25 Ocak 2020 tarihli değişiklik ile; enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari
binalar, hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi
bölgeleri ile endüstriyel işletmeler TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurmakla yükümlü olup Enerji yönetim sisteminin güncel
tutulmasından ilgili kurum, kuruluş ve işletmeler sorumludur.
Bu çerçevede; toplam inşaat alanı en az 20 bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP (Ton Eşdeğeri Petrol) ve üzeri olan
ticari binalar ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az 10 bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu
kesimi binalarının yönetimlerinin, 2023 yılına kadar TS EN İSO 50001:2018 standardı kapsamında Enerji Yönetim Sistemi kurarak
belgelendirmesi yasal zorunluluk haline gelmiştir.
Aynı yönetmelik ile. verimlilik artırıcı proje desteklerinden (VAP) faydalanabilmek için de, başvuru yapacak kıırum ve kuruluşların. Türk
Akreditasyoıı Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite bir belgelendirme kuruluşundan TS EN İSO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi
almış olması şartı getirilmiştir.
Koordinatörlüğümüz tarafından bahse konu kurum ve kuruluşlarımıza yönelik olarak. T S E N I S O 50001: 2018 Enerji yönetim sistemleri -
Şartlar ve kullanım için kılavuz standardı kapsamında, standardın her bir maddesinin anlatılarak yorumlanacağı ve sistem kurulumu
hakkında bilgilendirmenin yapılacağı, 2 gün süreli Temel Eğitim, 1 gün süreli Dokümantasyon Eğitimi ve 2 gün süreli İç Tetkik Eğitimi
planlanmıştır. Eğitim sonrası katılımcılara her üç eğitim ile ilgili katılım sertifikası verilecektir.
Eğitim ücreti günlük 550,00 TL+KDV olup, 5 gün için toplam eğitim ücreti KDV dahil 3.245.00 TL'dir. Ekte verdiğimiz başvuru formunun
eğitime katılacak personeliniz tarafından doldurularak, eğitim ücretinin T.C. Vakıflar Bankası iban no: TR080001500158007286995788
hesabına ödendiğine dair dekont ile birlikte TSE Samsun Belgelendirme Müdürlüğüne (faks, e-posta, elden vb.) ulaştırılması halinde eğitim
katılım kayıtlarınız oluşturulacaktır. Eğitim salon bilgileri başvurunuzu müteakip tarafınıza bildirilecektir.
Ayrıca, kuruluşunuza özel olarak yerinde toplu eğitimler de talebiniz doğrultusunda gerçekleştirilmekte. 30 kişiye kadar katılımcı sertifikası
düzenlenmektedir. Toplu eğitimlerle ilgili detaylı bilgi ve Koordinatörlüğümüzce bu yıl içerisinde planlanan diğer eğitimlere ait bilgiler ekte
tarafınıza sunulmuştur.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Nuray BALABAN
Samsun Belgelendirme Müdürü V.

ilgili yazı aiağıdaki bu duyurunun dosyaları bölümünde yer almaktadır.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
E?itim Ba?vuru Formu ve Plan
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
2023 YILINDA UYGULANACAK OLAN KKYDP HİBE PROGRAMI DEĞİŞİKLİK TEBLİĞLERİ ve UYGULAMA ESASLARI YAYINLANDI
Çarşamba Tekstilkent İhale İlanı
Ufuk Avrupa / Avrupa Yenilik Ekosistemleri'nde (EIE) Yeni Fırsatlar Etkinliği Hk.
Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Filipinler
Bangladeşle Ticaret Yapan Firmalarımıza Yönelik Uyarı hk.
Bahreyn Cityscape
Kan Bağışı Daveti
KGF İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi
Çarşamba Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete başlayacak firmada çalıştırılmak üzere iş başvuruları başladı.
Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri (18-19 Ekim 2022)
KOSGEB Destek Programı Hk.
Eğitim Programı Bilgilendirmesi (TS EN ISO 50001: 2018 Enerji yönetim sistemleri)
Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik
Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği Hk
Öğrenci Forma Değişikliği (Kocatepe İlkokulu)
Ziraat Bankası Genç Çiftçi ve Kadın Çiftçi Tarımsal Kredi Eğitimleri
Kredi Okuryazarlık Haftası (27 Haziran – 1 Temmuz)
Gürcistan'ın Transit ve Re-Eksport Taşımacılıkta Aldığı Ücretlerde Artış
Hizmet İhracatı Eğitim Programı - webinar
Interreg Next Karadeniz Havzasında Sınır - Ötesi işbirliği Programı Tanıtım Etkinliği ve Proje Eğitimi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL