.: Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği Hk

2022-09-01
T C. TİCARET BAKANLIĞI SAMSUN TİCARET IL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 29AB/2022
S«yı: E-39028009-439 05-00077676034

T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü
Sayı : E-39028009-439.05-00077676034
Konu : Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği Hk
DAĞITIM YERLERİNE

6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16. Maddesine dayanılarak
yayımlanan Taşınmaz Ticaret Hakkında Yönetmeliğin; Yetki belgesinin yenilenmesi başlıklı
8.maddesinde ;
"(1) Yetki belgesi, içeriğindeki bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda
yenilenir.
(2) Yenileme başvurusu, yetki belgesinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda,
değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.
(3) İşletme unvanı veya adresinin değişmesi nedeniyle yetki belgesinin yenilenmesi durumunda,
yetki belgesinin yenilendiği tarihten itibaren on gün içinde, o işletmenin sözleşmeli işletmelerinin yetki
belgeleri de herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yenilenir.
(4) Yetki belgesinin yenilenmesinde 7 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları uygulanır." Hükmü
yer almaktadır.
Yetki belgesinin iptali başlıklı 9.Maddesinde " (1) Yetki belgesi;
a) Yetki belgesi şartlarından herhangi birini kaybeden işletme veya sözleşmeli işletmenin, bu
durumun gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapacağı başvuru üzerine,
b) Yetki belgesi şartlarından herhangi birine sahip olunmadığının Bakanlıkça tespit edilmesi
halinde,
c) Süresi içinde yenileme başvurusunda bulunulmaması nedeniyle Bilgi Sistemi üzerinden ya
da yazılı olarak Bakanlıkça yapılan uyarı tarihinden itibaren on gün içinde yenileme başvurusunda
bulunulmaması halinde,
ç) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletme veya sözleşmeli işletmeye Bakanlıkça on
günden az olmayacak şekilde verilen süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması veya aynı talan m yılı
içinde tekrarlanması halinde, iptal edilir.
(2) İşletmenin yetki belgesinin iptal edilmesi halinde sözleşmeli işletmelerinin yetki belgeleri de
iptal edilir.
(3) Sözleşmesi sona eren veya sözleşmeyle bağlı olduğu işletmenin adresinden başka bir adreste
faaliyet gösteren sözleşmeli işletmenin yetki belgesi iptal edilir.
(4) Yetki belgesi iptal edilen işletme ve sözleşmeli işletmeye bu durum gerekçesiyle birlikte Bilgi
Sistemi üzerinden bildirilir.
(5) Birinci fıkranın (ç) bendi gereğince yetki belgesi iptal edilen işletme ve sözleşmeli işletmeye,
işletme ve sözleşmeli işletme sahibinin diğer işletmelerine ve temsilcisi olduğu işletmelere, iptal
tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi verilmez. " Hükmü yer almaktadır.
Aynı yönetmeliğin Denetim ve ceza hükümleri başlıklı 22.maddesinin 4.Fıkrasında; " (4) Bu
Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezaları
Bakanlıkça uygulanır." Hükmü yer almaktadır.

Müdürlüğümüz tarafından yapılan değerlendirmede: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik
kapsamında, "Yetki Belgesi" verilen odanıza kayıtlı bazı üyelerin; Yetki belgesi şartlarından herhangi
birini kaybeden işletme veya sözleşmeli işletmenin, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren on gün
içinde Bilgi Sistemi üzerinden il Müdürlüğümüze başvuruda bulunarak yetki belgelerini iptal ettirmeleri
gerekirken ettirmedikleri,
Yine; Yetki belgesinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda, değişikliğin gerçekleştiği
tarihten itibaren on gün içinde "Bilgi Sistemi" üzerinden yetki belgesi yenileme başvurusunda
bulunmaları gerekirken bulunmadıkları tespit edilmiştir.
Bu kapsamda; Müdürlüğümüze başvuruda bulunarak "Yetki Belgesi" alan odanıza kayıtlı
üyelerin; yetki belgesinin yenilenmesi ve iptal işlemleri hakkında herhangi bir cezai müeyyide ile
karşı karşıya kalmamaları için yukarda yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda bilgilendirilmesi
hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Dağıtım:
SamsurıTîsnaif ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Terme Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Samsun Emlak Komisyoncuları ve Muameleciler, Arzuhalciler, Matbaa, Tabela ve
Rekl.Çiç.Hed.Eşy.Kağ.Ve Alçı Dek.Esn.San. Odası Başkanlığına
Kürşat TURPÇU
İl Müdürü


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
2023 YILINDA UYGULANACAK OLAN KKYDP HİBE PROGRAMI DEĞİŞİKLİK TEBLİĞLERİ ve UYGULAMA ESASLARI YAYINLANDI
Çarşamba Tekstilkent İhale İlanı
Ufuk Avrupa / Avrupa Yenilik Ekosistemleri'nde (EIE) Yeni Fırsatlar Etkinliği Hk.
Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Filipinler
Bangladeşle Ticaret Yapan Firmalarımıza Yönelik Uyarı hk.
Bahreyn Cityscape
Kan Bağışı Daveti
KGF İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi
Çarşamba Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete başlayacak firmada çalıştırılmak üzere iş başvuruları başladı.
Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri (18-19 Ekim 2022)
KOSGEB Destek Programı Hk.
Eğitim Programı Bilgilendirmesi (TS EN ISO 50001: 2018 Enerji yönetim sistemleri)
Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik
Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği Hk
Öğrenci Forma Değişikliği (Kocatepe İlkokulu)
Ziraat Bankası Genç Çiftçi ve Kadın Çiftçi Tarımsal Kredi Eğitimleri
Kredi Okuryazarlık Haftası (27 Haziran – 1 Temmuz)
Gürcistan'ın Transit ve Re-Eksport Taşımacılıkta Aldığı Ücretlerde Artış
Hizmet İhracatı Eğitim Programı - webinar
Interreg Next Karadeniz Havzasında Sınır - Ötesi işbirliği Programı Tanıtım Etkinliği ve Proje Eğitimi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL