.: Kapasite Raporları

2022-06-27
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Sayı : E-34221550-310.01-6463
Tarih: 23.06.2022
Konu : Kapasite Raporları


TÜM ODALAR
(Genel Sekreterlik)
Son günlerde gıda konusunda faaliyet gösteren, özellikle üretimlerinde şeker kullanan firmaların kapasite
raporları talepleri ile ilgili olarak, aşağıdaki konuların hatırlatılmasında yarar görülmektedir.
Bilindiği gibi, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 5 inci Maddesinde;
"Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik,
bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni
bir ürün üretmek suretiyle katma değer oluşturan işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri
işletenler ve bilişim teknolojisi ve yazılım üretenler en az on işçi çalıştırmak şartıyla bu Kanunun uygulanması
bakımından sanayici sayılır.
Ancak;
a) Seri halinde hazır elbise üretmeyen terziler, fabrika halinde işletilmeyen fırınlar, lokantacı, elbise
temizleyici ve benzerleriyle mamullerini toptan satmayıp perakende olarak doğrudan doğruya tüketiciye satan
kunduracı, şekerci, tatlıcı gibi işletmeler, sanayici sayılmazlar."
ifadesi bulunmaktadır.
Oda Muamelat Yönetmeliği'nin 41 inci Maddesinde ise;
"Kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri,
özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya
standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve
bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler için düzenlenir. Kanunun 5 inci maddesinin 8 inci fıkrası uyarınca
sanayici sayılmayanlar için kapasite raporu düzenlenmez."
hükmü yer almaktadır.
Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi Usul ve Esasları uyarınca da;
"Kapasite raporu düzenlenecek alanlar
Madde 6- (1) Kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve
tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri
halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri
işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler ile Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üretim
alanları için düzenlenir."
şeklinde belirlenmiştir.

Bilgilerinizi ve kapasite raporu düzenlerdeki yukarıdaki tanımlara dikkat edilmesi, geçerliliği devam eden ve
mevcut makine ve teçhizatında teknik olarak bir değişiklik/iyileştirme yapılmayan kapasite raporlarındaki
üretim miktarı artışlarının ve buna bağlı olarak şeker kullanım yüzdelerindeki artışların kabul
edilmemesi, özellikle resmi kurumlardan şeker alım taleplerini karşılamak için yapılan kapasite raporu
başvurularının Odanızca "Ekspertiz Raporu" düzenlenerek karşılanması konularında, gereken hassasiyetin
gösterilmesini önemle rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
2023 YILINDA UYGULANACAK OLAN KKYDP HİBE PROGRAMI DEĞİŞİKLİK TEBLİĞLERİ ve UYGULAMA ESASLARI YAYINLANDI
Çarşamba Tekstilkent İhale İlanı
Ufuk Avrupa / Avrupa Yenilik Ekosistemleri'nde (EIE) Yeni Fırsatlar Etkinliği Hk.
Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Filipinler
Bangladeşle Ticaret Yapan Firmalarımıza Yönelik Uyarı hk.
Bahreyn Cityscape
Kan Bağışı Daveti
KGF İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi
Çarşamba Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete başlayacak firmada çalıştırılmak üzere iş başvuruları başladı.
Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri (18-19 Ekim 2022)
KOSGEB Destek Programı Hk.
Eğitim Programı Bilgilendirmesi (TS EN ISO 50001: 2018 Enerji yönetim sistemleri)
Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik
Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği Hk
Öğrenci Forma Değişikliği (Kocatepe İlkokulu)
Ziraat Bankası Genç Çiftçi ve Kadın Çiftçi Tarımsal Kredi Eğitimleri
Kredi Okuryazarlık Haftası (27 Haziran – 1 Temmuz)
Gürcistan'ın Transit ve Re-Eksport Taşımacılıkta Aldığı Ücretlerde Artış
Hizmet İhracatı Eğitim Programı - webinar
Interreg Next Karadeniz Havzasında Sınır - Ötesi işbirliği Programı Tanıtım Etkinliği ve Proje Eğitimi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL