.: Ulusal Staj Programı

2022-06-23
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Sayı : E-34221550-770-6383 Tarih: 22.06.2022
Konu : Ulusal Staj Programı
TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)
T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından Birliğimize iletilen 15.06.2022 tarih ve
1623 sayılı resmi yazı ekte dikkatinize sunulmuştur.
Söz konusu yazıda "Senin için Seferbiriz" teması ile yürütülen "Staj Seferbirliği Programı"nın ülkemizin
istihdam politikaları doğrultusunda genişletilerek "Ulusal Staj Programı (USP)" olarak güncellendiği bilgisi
iletilmektedir.
Ulusal Staj Programı'nın geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tüm üyelerinize duyurulması ve öğrencilere staj
imkanı sağlaması genç istihdamının desteklenmesi bakımından önem arz etmektedir.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından Birliğimize
iletilen https://we.tl/t-dafwSbFmZd linkinde yer alan örnek görsellerin web sitelerinizin ana sayfalarına
yerleştirilmesi, ayrıca e-posta ve kısa mesaj ile gerekli duyuruların yapılarak Ulusal Staj Programı kapsamında
stajyer istihdamının teşvik edilmesini rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
EK: Ulusal Staj Programı Hk. Resmi Yazı (1 sayfa)

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı
Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı
Sayı : E-77152623-773.99-1623
Tarih: 15.06.2022
Konu : Ulusal Staj Programı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
İstihdamda fırsat eşitliği sağlanması ve gençlerin istihdam edilebilirliklerinin desteklenmesi
amacıyla 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında "Senin için Seferbiriz" teması ile
yürütülen "Staj Seferbirliği Programı", bu yıl ülkemizin istihdam politikaları doğrultusunda
genişletilmiş ve "Ulusal Staj Programı (USP)" olarak güncellenmiştir.
Geçen yıl uygulama birliği sağlanarak yaygınlaştırılan ve tüm kamu kurumları ile özel sektörden
gönüllü işverenlerin iş birliğiyle başarıyla yürütülen Programın 2022 yılı başvuru ve değerleme işlemleri
tamamlanmıştır. İlgili süreçlerin yürütüldüğü Kariyer Kapısı Platformu tüm işverenlerin hizmetine
açılmıştır.
Yukarıda bahsi geçen hassasiyetler göz önünde bulundurularak; Birliğinize bağlı tüm odaların ve
odalarınıza bağlı firmaların USP hakkında bilgilendirilmesi ve Program kapsamında öğrencilere staj
imkanı sağlaması genç istihdamının desteklenmesi bakımından önem arz etmektedir.
Bu doğrultuda tüm odalarınızın;
- Web sitelerinin ana sayfalarına yerleştirecekleri pop-up/bannerler ve e-posta/SMS gönderimi ile
bağlı firmalarını bilgilendirmesini sağlamanız (örnek görseller ve e-posta/SMS metinlerine
ulaşabileceğiniz linkler Ek'teki dosyada paylaşılmıştır) ve
- Hem odalarda hem de odalara bağlı firmalarda Program kapsamında stajyer istihdamını teşvik
etmeniz ve yönlendirmeniz hususlarında,
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Salim ATAY
İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı

Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
2023 YILINDA UYGULANACAK OLAN KKYDP HİBE PROGRAMI DEĞİŞİKLİK TEBLİĞLERİ ve UYGULAMA ESASLARI YAYINLANDI
Çarşamba Tekstilkent İhale İlanı
Ufuk Avrupa / Avrupa Yenilik Ekosistemleri'nde (EIE) Yeni Fırsatlar Etkinliği Hk.
Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Filipinler
Bangladeşle Ticaret Yapan Firmalarımıza Yönelik Uyarı hk.
Bahreyn Cityscape
Kan Bağışı Daveti
KGF İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi
Çarşamba Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete başlayacak firmada çalıştırılmak üzere iş başvuruları başladı.
Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri (18-19 Ekim 2022)
KOSGEB Destek Programı Hk.
Eğitim Programı Bilgilendirmesi (TS EN ISO 50001: 2018 Enerji yönetim sistemleri)
Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik
Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği Hk
Öğrenci Forma Değişikliği (Kocatepe İlkokulu)
Ziraat Bankası Genç Çiftçi ve Kadın Çiftçi Tarımsal Kredi Eğitimleri
Kredi Okuryazarlık Haftası (27 Haziran – 1 Temmuz)
Gürcistan'ın Transit ve Re-Eksport Taşımacılıkta Aldığı Ücretlerde Artış
Hizmet İhracatı Eğitim Programı - webinar
Interreg Next Karadeniz Havzasında Sınır - Ötesi işbirliği Programı Tanıtım Etkinliği ve Proje Eğitimi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL