.: Yenilenmiş Ürünlerin Satışı

2022-06-20
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Sayı : E-34221550-045.99-3835
Tarih: 13.04.2022
Konu : Yenilenmiş Ürünlerin Satışı
TÜM ODALAR
(Genel Sekreterlik)

Ticaret Bakanlığı tarafından ekte bir örneği verilen yazıda, 31221 sayılı ve 22/8/2020 tarihli Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" kapsamında
kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin uygulama usul ve
esaslarının düzenlendiği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, 30/9/2021 tarihli ve 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 21/12/2021 tarihli ve 9993 sayılı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı'na atıfta bulunulmuş olup ekte verilmiş olan kararlar
doğrultusunda yasal yükümlülüklerin olduğu hatırlatılmaktadır.
Bu kapsamda 47.42.01 ve 95.12.01 NACE kodlu üyelerinizin söz konusu yazı ve yasal yükümlülükler
hakkında bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla,

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yardımcısı
EK: Yenilenmiş Ürünlerin Satışı

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
Sayı : E-39618779-401.99-00072370720
Konu : Yenilenmiş Ürünlerin Satışı
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere Bakanlığımızca hazırlanan “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” 31221
sayılı ve 22/8/2020 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkur Yönetmelik kullanılmış cep
telefonu ve tabletlerin yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektedir.
Bu bağlamda sektörün gelişmesi ve tüketicilerin güvenli ve garantili cep telefonlarına daha ekonomik
fiyatlarla sahip olabilmesinin sağlanması için;
1. Mezkur Yönetmelikte; kullanılmış ikinci el cep telefonunun perakande ticaretinde yenileme yetki
belgesi bulunmayanlar veya bu belgeye sahip firmalara bağlı yetkili alıcı ve yetkili satıcı vasfını
taşımayanlar tarafından yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam ve ticari uygulama
yapılması yasaklanmış,
2. Yine mezkur Yönetmelikte yenileme işlemi yapılmadan ikinci el ticarete konu olan kullanılmış cep
telefonları ve tabletlerin tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde, malın mevcut
durumunu ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketi ile satılması zorunluluğu
getirilmiş,
3. 30/9/2021 tarihli ve 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; yenileme merkezleri ve bunlara bağlı
yetkili satıcılar tarafından satışa sunulan yenilenmiş cep telefonlarının perakande satışında
uygulanacak Katma Değer Vergisi oranı %1’e indirilerek uygulamanın yaygınlaştırılması
sağlanmış,
4. 21/12/2021 tarihli ve 9993 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile
yenilenmiş cep telefonunun kredi kartı ile alımında taksitlendirme tutar ve süresi; fiyatı beş bin
Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için on iki ay, fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan
cep telefonları için altı ay olarak belirlenmiş, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici
kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan üç bin beş yüz Türk Lirası tutarının beş
bin Türk Lirası olarak artırılmasına, vade sınırının ise fiyatı beş bin Türk Lirası ve altında olan cep
telefonları için on iki ay, fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonları için üç ay
olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Yukarıda anılan mevzuat hükümlerine istinaden 47.42.01 ve 95.12.01 NACE kodlu konfederasyon ve birlik
üyelerinizin söz konusu yasal yükümlülükler hususunda bilgilendirilmeleri ve yapılacak denetimlerde ilgili
mevzuatına aykırılık hallerinin tespiti durumunda idari müeyyidelerin uygulanabileceğinin bildirilmesi
gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Avni DİLBER
Bakan a.
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürü


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
Yenilenmis_urunlerin_satisi
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
2023 YILINDA UYGULANACAK OLAN KKYDP HİBE PROGRAMI DEĞİŞİKLİK TEBLİĞLERİ ve UYGULAMA ESASLARI YAYINLANDI
Çarşamba Tekstilkent İhale İlanı
Ufuk Avrupa / Avrupa Yenilik Ekosistemleri'nde (EIE) Yeni Fırsatlar Etkinliği Hk.
Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Filipinler
Bangladeşle Ticaret Yapan Firmalarımıza Yönelik Uyarı hk.
Bahreyn Cityscape
Kan Bağışı Daveti
KGF İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi
Çarşamba Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete başlayacak firmada çalıştırılmak üzere iş başvuruları başladı.
Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri (18-19 Ekim 2022)
KOSGEB Destek Programı Hk.
Eğitim Programı Bilgilendirmesi (TS EN ISO 50001: 2018 Enerji yönetim sistemleri)
Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik
Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği Hk
Öğrenci Forma Değişikliği (Kocatepe İlkokulu)
Ziraat Bankası Genç Çiftçi ve Kadın Çiftçi Tarımsal Kredi Eğitimleri
Kredi Okuryazarlık Haftası (27 Haziran – 1 Temmuz)
Gürcistan'ın Transit ve Re-Eksport Taşımacılıkta Aldığı Ücretlerde Artış
Hizmet İhracatı Eğitim Programı - webinar
Interreg Next Karadeniz Havzasında Sınır - Ötesi işbirliği Programı Tanıtım Etkinliği ve Proje Eğitimi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL