.: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri Mesai Dışı Çalışma Talepleri

2018-12-26
İlgi : Ticaret Bakanlığımdan alınan 14.12.2018 tarihli ve E-00039832850 sayılı yazı.
İlgi'de kayıtlı yazıda, gümrük idarelerinde yapılan fazla çalışma uygulaması esaslarının 4458 sayılı Gümrük
Kanunu'nun 221 nci maddesi, 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15481
sayılı Kararnamenin 121-125 nci maddeleri ile 21.11.2009 tarihli 27413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
74 Seri No. lu Gümrük Genel Tebliği ile belirlendiği açıklanmıştır.
Yazıda devamla, ihracatçı firmaların yıl soııu taahhüt kapatma noktasında yaşadıkları yoğunluk göz önünde
bulundurulduğunda, özellikle Aralık ayı içerisinde hafta sonlan da dahil olmak üzere, mesai saatleri dışında
işlem yapmak isteyen yükümlülerin fazla mesai taleplerinin karşılanması hususunda, tüm Gümrük ve
Ticaret Bölge Müdürlüklerinin 14.12.2018 tarihli yazıları ile talimatlandırıldığı kaydedilmiştir.
Bu itibarla Odanız üyesi ilgili firmalara gerekli duyurunun yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Ali Emre YURDAKUK
Genel Sekreter Yardımcısı


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Yıllık İşletme Cetveli
Ölçüler ve Ayar Kanununun bazı maddelerinde değişiklikler
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması
Toronto-Collusion Konferansı
Taşınmaz Satış İhale İlanı
Macaristan Tanıtım Etkinliği
ÇED Yeterlik Belgesi Tebliği Taslağı
25. Tiran Uluslararası Fuarı
Güney Afrika'daki Projeler Hk.
Su Yönetimi Ödülleri
Ekvator Hk.
Malezya/Kelantan Eyaletinde Yatırım Fırsatları
Kosova Uluslararası Fuarı
Peru Ortak Finansmanlı Özel Girişim Projeleri
İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Hk.

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL