.: Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik Taslağı hk

2018-10-30
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden
alınan 12/10/2018 tarih ve 76505 sayılı yazıda, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf
olduğu "Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR)
çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli
Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin "Güncelleme" başlıklı 38 inci maddesinde
"Bu Yönetmelik, başta ADR'nin son ekleri olmak üzere ilgili uluslararası anlaşmalar ve standartlardaki
değişmeler dikkate alınarak güncel tutulur." denildiği belirtilmektedir.
Ayrıca, her iki yılda bir güncellenen ADR'nin ekleri ile 655 Sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin
Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili Genel Müdürlüğe tevdi edilen
görev, yetki ve sorumluluklar dikkate alınarak yürürlükte bulunan Yönetmelikte değişiklik yapılmak
suretiyle hazırlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Taslağı"
hakkında Birliğimiz görüşleri talep edilmektedir.
Söz konusu taslak yönetmeliğe www.tmkt.gov.tr internet sitesinde mevzuat başlığı altından
ulaşılabilmektedir.
Bilgilerini ve Birliğimiz görüşüne esas teşkil etmek üzere yukarıda bahsedilen konularla ilgili Odanız
görüşünün en geç 26 Ekim 2018 tarihine kadar Birliğimize yazılı ve e-posta yoluyla
(ahmet.karakas@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yardımcısı


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi
Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge
Nijerya 2. Türk Ürünleri Fuarı Hk.
İzinsiz Faaliyet Gösteren Yabancı STK'lar
Şube İşlemleri
Türkiye-Almanya Ticaret Çalışma Grubu
Bazı Ürünlerin Fas’a İthalatında Uygulama Değişikliği Hakkında
Bazı ürünlerin Fas'a ithalatında Uygulama Değişikliği
Yalta Ekonomik Forumu Hakkında
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yükümlülüğü
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca, Kobi Ölçeğindeki Firmaların Yapması Gerekenler, Yükümlülükleri ve Konunun Yaptırım Boyutuna İlişkin Bilgilendirme
Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi
Çad Uluslararası Yatırım Forumu
İran İsfahan Turizm ve El Sanatları Fuarı
Yalta Ekonomi Forumu Hk.

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL