.: Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik Taslağı hk

2018-10-30
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden
alınan 12/10/2018 tarih ve 76505 sayılı yazıda, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf
olduğu "Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR)
çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli
Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin "Güncelleme" başlıklı 38 inci maddesinde
"Bu Yönetmelik, başta ADR'nin son ekleri olmak üzere ilgili uluslararası anlaşmalar ve standartlardaki
değişmeler dikkate alınarak güncel tutulur." denildiği belirtilmektedir.
Ayrıca, her iki yılda bir güncellenen ADR'nin ekleri ile 655 Sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin
Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili Genel Müdürlüğe tevdi edilen
görev, yetki ve sorumluluklar dikkate alınarak yürürlükte bulunan Yönetmelikte değişiklik yapılmak
suretiyle hazırlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Taslağı"
hakkında Birliğimiz görüşleri talep edilmektedir.
Söz konusu taslak yönetmeliğe www.tmkt.gov.tr internet sitesinde mevzuat başlığı altından
ulaşılabilmektedir.
Bilgilerini ve Birliğimiz görüşüne esas teşkil etmek üzere yukarıda bahsedilen konularla ilgili Odanız
görüşünün en geç 26 Ekim 2018 tarihine kadar Birliğimize yazılı ve e-posta yoluyla
(ahmet.karakas@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yardımcısı


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
ekygm.gov.tr Vergi No Alanının Güncellenmesi
E-İhale Hakkında
Enflasyonla Mücadele Programı
Tehlikeli madde taşımacılığı hakkında ilgili mevzuatta atıfta bulunulduğu üzere uygulanmakta olan idari para cezaları ile belgelendirme ücretleri
Hukuk İşleri (Genel)
TOBB Türkiye 100 Hk.
İl Mahalli Çevre Kurulu
Kuşak ve Yol Zirvesi Eylül 2019
AutoMechacika Dubai Fuarı
6. Irak Konferansı ve Fuarı
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri Mesai Dışı Çalışma Talepleri
Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sınav Sonuçları (01-02-03.12.2018)
İstanbul Ticaret Odası Fuarları Hk.
İstanbul Kırtasiye - 3.Okul, Kırtasiye, Kağıt, Ofis Malzemeleri, Oyuncak Fuarı
TOBB Türkiye 100 Hk.

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL