.: Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklikler

2018-10-09
Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetler hakkında düzenlemeler içeren ve 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü maddesine dayanılarak uygulanmakta olan "Fiyat
Etiketi Yönetmeliği'nde" yapılan değişiklikler, 18/09/2018 tarihli ve 30539 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanmıştır. Yayım tarihinden itibaren on beş gün sonra yürürlüğe girecek değişiklikler aşağıda yer
almaktadır:
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasına eklenen "d" bendi ile "Malın satış fiyatı ve birim
fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin" ve "e" bendi ile "Üretim yeri Türkiye olan mallar için
Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretin" etiket ve listelerde yer alması zorunlu hale
getirilmiştir.
5 inci maddenin 2 nci fıkrasına eklenen "e" bendinde bahsi geçen yükümlülüğün yerine getirilmesi için
"yerli üretim logosu" kullanılması gerekmektedir. Anılan logonun kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgilere
" https://tuketici.ticaret.gov.tr/ " adresinden ulaşılabilmektedir.
Diğer taraftan 28/08/2018 tarih ve 30549 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe
giren değişiklikle, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/C maddesi eklenmiştir:
"Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel
yetkili işletmelerce, 5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde azami
fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üretici ve tedarikçiye birim miktar başına
yapılacak ödeme, tarifedeki azami fiyatın yüzde seksenbeşinden az olamaz.
Yukarıda değinilen mevzuat değişiklikleri ile ilgili olan üyelerinizin bilgilendirilmesini rica ederim,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi
Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge
Nijerya 2. Türk Ürünleri Fuarı Hk.
İzinsiz Faaliyet Gösteren Yabancı STK'lar
Şube İşlemleri
Türkiye-Almanya Ticaret Çalışma Grubu
Bazı Ürünlerin Fas’a İthalatında Uygulama Değişikliği Hakkında
Bazı ürünlerin Fas'a ithalatında Uygulama Değişikliği
Yalta Ekonomik Forumu Hakkında
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yükümlülüğü
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca, Kobi Ölçeğindeki Firmaların Yapması Gerekenler, Yükümlülükleri ve Konunun Yaptırım Boyutuna İlişkin Bilgilendirme
Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi
Çad Uluslararası Yatırım Forumu
İran İsfahan Turizm ve El Sanatları Fuarı
Yalta Ekonomi Forumu Hk.

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL