.: Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklikler

2018-10-09
Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetler hakkında düzenlemeler içeren ve 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü maddesine dayanılarak uygulanmakta olan "Fiyat
Etiketi Yönetmeliği'nde" yapılan değişiklikler, 18/09/2018 tarihli ve 30539 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanmıştır. Yayım tarihinden itibaren on beş gün sonra yürürlüğe girecek değişiklikler aşağıda yer
almaktadır:
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasına eklenen "d" bendi ile "Malın satış fiyatı ve birim
fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin" ve "e" bendi ile "Üretim yeri Türkiye olan mallar için
Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretin" etiket ve listelerde yer alması zorunlu hale
getirilmiştir.
5 inci maddenin 2 nci fıkrasına eklenen "e" bendinde bahsi geçen yükümlülüğün yerine getirilmesi için
"yerli üretim logosu" kullanılması gerekmektedir. Anılan logonun kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgilere
" https://tuketici.ticaret.gov.tr/ " adresinden ulaşılabilmektedir.
Diğer taraftan 28/08/2018 tarih ve 30549 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe
giren değişiklikle, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/C maddesi eklenmiştir:
"Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel
yetkili işletmelerce, 5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde azami
fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üretici ve tedarikçiye birim miktar başına
yapılacak ödeme, tarifedeki azami fiyatın yüzde seksenbeşinden az olamaz.
Yukarıda değinilen mevzuat değişiklikleri ile ilgili olan üyelerinizin bilgilendirilmesini rica ederim,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
ekygm.gov.tr Vergi No Alanının Güncellenmesi
E-İhale Hakkında
Enflasyonla Mücadele Programı
Tehlikeli madde taşımacılığı hakkında ilgili mevzuatta atıfta bulunulduğu üzere uygulanmakta olan idari para cezaları ile belgelendirme ücretleri
Hukuk İşleri (Genel)
TOBB Türkiye 100 Hk.
İl Mahalli Çevre Kurulu
Kuşak ve Yol Zirvesi Eylül 2019
AutoMechacika Dubai Fuarı
6. Irak Konferansı ve Fuarı
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri Mesai Dışı Çalışma Talepleri
Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sınav Sonuçları (01-02-03.12.2018)
İstanbul Ticaret Odası Fuarları Hk.
İstanbul Kırtasiye - 3.Okul, Kırtasiye, Kağıt, Ofis Malzemeleri, Oyuncak Fuarı
TOBB Türkiye 100 Hk.

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL