.: Sanayi Sicil Belgesi

2018-02-19
İlgi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nün 07/02/2018 tarihli ve
607168281 -120.02.01-E.336 sayılı yazısı
İlgi yazı ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi siciline kaydın zorunlu olduğu ve
olmayanlar hakkında idari para cezasının uygulanacağı, 01 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren
"7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile bilişim teknolojisi ve yazılım
üreten işletmelerin Sanayi Sicil Kanunun 1 inci maddesi kapsamına alındığı, Kanuna eklenen 3 üncü
madde ile sanayi siciline kayıt olmamış işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olmaları
halinde idari para cezası uygulanmayacağına dair af getirildiği belirtilmiştir.
Bu doğrultuda, NACE Rev.2 62.01-Bilgisayar programlama faaliyetleri sınıfında faaliyet gösteren
işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar sanayi siciline kayıt olmaları için bilgilendirilmesi
hususunda gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

Cengiz ÖZCAN
Genel Sekreter Yardımcısı


yazı:

T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi Genel Müdürlüğü

Konu : Sanayi Sicil Belgesi
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Bakanlığımızca sanayi işletmelerinin kayıtlan
tutulmaktadır. Sanayi siciline kayıt zorunlu olup, olmayanlar hakkında idari para cezası
uygulanmaktadır.
01 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren "7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve
Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler
Sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesi kapsamına alınmıştır. Ayrıca, Kanuna eklenen 3 üncü
madde ile sanayi siciline kayıt olmamış işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt
olmaları halinde idari para cezası uygulanmayacağına dair af getirilmiştir.
Bu kapsamda, NACE Rev.2 62.01- Bilgisayar programlama faaliyetleri sınıfında
faaliyet gösteren Birliğiniz odalarına üye işletmelerin, 01 Temmuz 2018 tarihine kadar sanayi
siciline kayıt olmaları için bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Zübeyde ÇAĞLAYAN
Bakan a.
Genel Müdür V.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
BATUMi BUILD 2018 inşaat Malzemeleri, Teknoloji ve Gayrimenkul Uluslarası Fuarı
ABD’nin İran’a Yönelik Yaptırımları Bilgilendirme Toplantısı
Hindistan Sanayi Konfederasyonu - Ortaklık Zirvesi
2018/14 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları hk.
TIR Sistemine Başvuru İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi
Türkiye-Güney Kore Gümrük İdaresi Başkanları 6. Toplantısı Hazırlıkları
13. Uluslararası Sahiller, Limanlar ve Deniz Yapıları Semineri
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Tebliğ
İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılacak İtirazlar Hk.
7020 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Sanayi İşbirliği Projeleri uygulaması kapsamında tedarik edilebilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleri
Taşını Mal İhale İlanı

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL