.: Sanayi Sicil Belgesi

2018-02-19
İlgi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nün 07/02/2018 tarihli ve
607168281 -120.02.01-E.336 sayılı yazısı
İlgi yazı ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi siciline kaydın zorunlu olduğu ve
olmayanlar hakkında idari para cezasının uygulanacağı, 01 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren
"7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile bilişim teknolojisi ve yazılım
üreten işletmelerin Sanayi Sicil Kanunun 1 inci maddesi kapsamına alındığı, Kanuna eklenen 3 üncü
madde ile sanayi siciline kayıt olmamış işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olmaları
halinde idari para cezası uygulanmayacağına dair af getirildiği belirtilmiştir.
Bu doğrultuda, NACE Rev.2 62.01-Bilgisayar programlama faaliyetleri sınıfında faaliyet gösteren
işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar sanayi siciline kayıt olmaları için bilgilendirilmesi
hususunda gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

Cengiz ÖZCAN
Genel Sekreter Yardımcısı


yazı:

T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi Genel Müdürlüğü

Konu : Sanayi Sicil Belgesi
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Bakanlığımızca sanayi işletmelerinin kayıtlan
tutulmaktadır. Sanayi siciline kayıt zorunlu olup, olmayanlar hakkında idari para cezası
uygulanmaktadır.
01 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren "7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve
Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler
Sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesi kapsamına alınmıştır. Ayrıca, Kanuna eklenen 3 üncü
madde ile sanayi siciline kayıt olmamış işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt
olmaları halinde idari para cezası uygulanmayacağına dair af getirilmiştir.
Bu kapsamda, NACE Rev.2 62.01- Bilgisayar programlama faaliyetleri sınıfında
faaliyet gösteren Birliğiniz odalarına üye işletmelerin, 01 Temmuz 2018 tarihine kadar sanayi
siciline kayıt olmaları için bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Zübeyde ÇAĞLAYAN
Bakan a.
Genel Müdür V.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Türkiye-Rusya İşbirliği Forumu
Gürcistan'da ADR uygulaması hk
DBA-Doğrulanmış Brüt Ağırlık Yetkilendirme hk
Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
Mısır Üretici Kayıt Sistemi
Mısır Üretici Kayıt Sistemi
Mezun Bilgi Sistemi (Anadolu üniversitesi)
Sertifikalı Tohum Kullanımı
Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı SelectUSA Zirvesi 2018 hk.
Atık Yönetimi Uygulaması
Maputo/Mozambik Uluslararası Fuarı
Nijerya - Doğrudan Yatırımcılar Zirvesi Etkinliği
9.Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Kongresi
İlan ve Reklam Vergisi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL