.: Sanayi Sicil Belgesi

2018-02-19
İlgi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nün 07/02/2018 tarihli ve
607168281 -120.02.01-E.336 sayılı yazısı
İlgi yazı ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi siciline kaydın zorunlu olduğu ve
olmayanlar hakkında idari para cezasının uygulanacağı, 01 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren
"7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile bilişim teknolojisi ve yazılım
üreten işletmelerin Sanayi Sicil Kanunun 1 inci maddesi kapsamına alındığı, Kanuna eklenen 3 üncü
madde ile sanayi siciline kayıt olmamış işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olmaları
halinde idari para cezası uygulanmayacağına dair af getirildiği belirtilmiştir.
Bu doğrultuda, NACE Rev.2 62.01-Bilgisayar programlama faaliyetleri sınıfında faaliyet gösteren
işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar sanayi siciline kayıt olmaları için bilgilendirilmesi
hususunda gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

Cengiz ÖZCAN
Genel Sekreter Yardımcısı


yazı:

T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi Genel Müdürlüğü

Konu : Sanayi Sicil Belgesi
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Bakanlığımızca sanayi işletmelerinin kayıtlan
tutulmaktadır. Sanayi siciline kayıt zorunlu olup, olmayanlar hakkında idari para cezası
uygulanmaktadır.
01 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren "7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve
Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler
Sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesi kapsamına alınmıştır. Ayrıca, Kanuna eklenen 3 üncü
madde ile sanayi siciline kayıt olmamış işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt
olmaları halinde idari para cezası uygulanmayacağına dair af getirilmiştir.
Bu kapsamda, NACE Rev.2 62.01- Bilgisayar programlama faaliyetleri sınıfında
faaliyet gösteren Birliğiniz odalarına üye işletmelerin, 01 Temmuz 2018 tarihine kadar sanayi
siciline kayıt olmaları için bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Zübeyde ÇAĞLAYAN
Bakan a.
Genel Müdür V.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen Duyurular
Soysal İnovasyon Yaz Okulu
BIA Yatırım Forumu - Gürcistan
Türkiye-Moldova Ekonomi Forumu
Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Otoritesi
Ana-Dil: Türkçe Projesi
The Investor Road Map Zambia 2018
A.TR ve Menşe İspat Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
Dünya Arı Günü
Kuşak ve Yol 3. Zirvesi
15. Municipalika Uluslararası Şehircilik Sergi ve Konferansı
İran Menşe İspat Belgesi
Pakistan 3. Yapı, İnşaat ve Ev Gereçleri Uluslararası İş Konferansı ve Sergisi
Sıfır Atık Projesi
İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri
ADR Çalışma Grubu Toplantısına Görüş hk

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL