.: Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı

2017-08-24
İlgi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 11.08.2017 tarihli ve E.7282 sayılı yazısı.
Atık yağlardan baz yağ üretimine ilişkin olarak katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi, az atıklı,
yüksek verimli tesislerin kurulması, toplama oranlarının arttırılması, güncel mevzuata uyum sağlanması
ve uygulamada yaşanan sorunların giderilerek ülkemizde atık yağların yönetiminin daha etkin hale
getirilmesi amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırlamış olduğu "Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliği Taslağı" Bakanlığın internet adresinde (www.csb.gov.tr/gm/cygm/) "Mevzuat" başlığı
altında , "Taslaklar" bölümünde yer almaktadır.
Söz konusu taslağın odanızca değerlendirilerek, taslakla ilgili görüş ve önerilerinizin aynı adreste yer alan
"Görüş İşleme Formu" ile 6 Eylül 2017 tarihine kadar volkan.yanmaz@csb.gov.tr ile
atikyonetimi@csb.gov.tr adreslerine ve resmi yazı ile Bakanlığa gönderilmesini rica ederim.
Saygılarımla,

Cengiz ÖZCAN
Genel Sekreter Yrd.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen Duyurular
BASIS Soft Expo 2018 Fuarı
Kenya'da Gerçekleştirilmesi Öngörülen Etkinlikler
Türkiye-Bangladeş KEK 5. Dönem I Toplantısı
İthalat Denetim Rehberleri
İran - Gülistan Fuarı Hk.
Sanayi Sicil Belgesi
Hindistan Ticaret Heyeti
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2018
Samsun İçin Okuma Vakti Etkinliği
Türkiye'nin Kadın Gücü Samsun Buluşması
Rusya Eylem Planı
Şirket Düzeyinde Sosyal Diyalog En İyi Uygulama Yarışması
İhracatın Finansmanında Türk Eximbaıık Bilgilendirme Toplantısı
islam Kalkınma Bankası
Irak Yatırım Forumu

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL