.: Sanayi Sicil Belgesi

2017-08-24
Sayılı Kanunun 6. Maddesinin Geçici 3. Maddesinde "Faaliyette olup olmadığına
bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi sicile kayıt olmayanlardan bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kayıt olan işletmelere,
Sanayi sicil belgesine sahip olan işletmelerde ise; meydana gelen değişiklikleri,
verilmesi gereken beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce süresi içinde vermeyenlere, idari para cezası
uygulanmayacaktır, "denilmektedir.
Bu nedenle, söz konusu kanunda yapılan değişiklikle faaliyette olup olmadığına
bakılmaksızın sanayi isletmelerinin idari para cezasına maruz kalmaması için Sanayi Sicil
Bilgi Sistemine 01.07.2Ü18 tarihine kadar kayıt olmaları gerekmektedir.
Kamu alımlarında orta ve ileri teknolojili yerli malı ürün teklif eden istekliler ile
yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı sağlanması zorunlu
hale getirilmiştir. Ayrıca yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile
yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilecektir.
Sonuç olarak; odanız üyesi işletmelerin "http://sanavisicil.sanayi.gov.tr" adresine
girerek en geç OT Temmuz 2018 tarihine kadar elektronik ortamda Sanayi Sicil Bilgi
sistemine kayıt olmaları ve yerli malı uygulaması konusunda gerekli bilgilendirmelerin
ve duyuruların yapılması, söz konusu sanayi sicil affının kurumunuz web sayfasında da
yayınlanarak üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.

NOT:web adresi: http://sanayisicil.sanayi.gov.tr


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen Duyurular
Tehlikeli Madde Denetimleri hk
Türkiye- Kuveyt İş Forumu
Kuşak ve Yol Zirvesi 2017
Uluslararası Göz Sağlığı Fuarı
"Nadlan City: The Israeli Real Estate Convention"
Mısır Üretici Kayıt Sistemi
Taslak Meslek Standardı
Türkiye-Bosna Hersek Karma Ekonomik Komisyon (KEK) V. Dönem Toplantısı
İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri
Türkiye-Endonezya 8. Dönem KEK Toplantısı
Türkiye-Rusya Tarım İş Forumu
TMFB Düzenlenmesine Ilişkin Usul ve L Esaslar Hakkında Yönerge
TİSK 2017 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Programı
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı
TMFB Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL