.: Sanayi Sicil Belgesi

2017-08-24
Sayılı Kanunun 6. Maddesinin Geçici 3. Maddesinde "Faaliyette olup olmadığına
bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi sicile kayıt olmayanlardan bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kayıt olan işletmelere,
Sanayi sicil belgesine sahip olan işletmelerde ise; meydana gelen değişiklikleri,
verilmesi gereken beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce süresi içinde vermeyenlere, idari para cezası
uygulanmayacaktır, "denilmektedir.
Bu nedenle, söz konusu kanunda yapılan değişiklikle faaliyette olup olmadığına
bakılmaksızın sanayi isletmelerinin idari para cezasına maruz kalmaması için Sanayi Sicil
Bilgi Sistemine 01.07.2Ü18 tarihine kadar kayıt olmaları gerekmektedir.
Kamu alımlarında orta ve ileri teknolojili yerli malı ürün teklif eden istekliler ile
yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı sağlanması zorunlu
hale getirilmiştir. Ayrıca yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile
yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilecektir.
Sonuç olarak; odanız üyesi işletmelerin "http://sanavisicil.sanayi.gov.tr" adresine
girerek en geç OT Temmuz 2018 tarihine kadar elektronik ortamda Sanayi Sicil Bilgi
sistemine kayıt olmaları ve yerli malı uygulaması konusunda gerekli bilgilendirmelerin
ve duyuruların yapılması, söz konusu sanayi sicil affının kurumunuz web sayfasında da
yayınlanarak üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.

NOT:web adresi: http://sanayisicil.sanayi.gov.tr


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen Duyurular
BASIS Soft Expo 2018 Fuarı
Kenya'da Gerçekleştirilmesi Öngörülen Etkinlikler
Türkiye-Bangladeş KEK 5. Dönem I Toplantısı
İthalat Denetim Rehberleri
İran - Gülistan Fuarı Hk.
Sanayi Sicil Belgesi
Hindistan Ticaret Heyeti
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2018
Samsun İçin Okuma Vakti Etkinliği
Türkiye'nin Kadın Gücü Samsun Buluşması
Rusya Eylem Planı
Şirket Düzeyinde Sosyal Diyalog En İyi Uygulama Yarışması
İhracatın Finansmanında Türk Eximbaıık Bilgilendirme Toplantısı
islam Kalkınma Bankası
Irak Yatırım Forumu

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL